Sikkerhedsregler ved færdsel på Birgittelyst Rideklub


Klubbens faciliteter generelt
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted:
- Alle bærer ridehjelm under ridning
- Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
- Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
- Ingen trækker en hest uden trense eller træktov
- Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
- Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
- Ingen anvender pisk udover almindelig korrektion
- Ingen anvender sporer uhæmmet
- Rygning må ikke foregå i staldene, i ridehallerne, i rytterstuen eller rummene i forlængelse, toiletter inkl. og i hø-/wrap rummet

Stald og tilsvarende bygninger
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold i etablissementets stald:
- Heste på opbindings-/striglepladser må ikke efterlades uden opsyn
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af striglekasser, udstyr, dækkener m.v.
- For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil. Ydermere må unge under 12 år ikke opholde sig omkring hestene uden opsyn fra en voksen.
- Hestene skal holdes væk fra fodervognen, når der bliver fodret
- Heste må ikke være løse på staldgangen
- Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes ved omgang med heste
- Ingen løse hunde i stalden eller omkring hestene. Forekommer der efterladenskaber fra hundene, smides disse på møddingen eller samles op i poser og smides i skraldespanden. Slippes hunden løs har ejeren det fulde ansvar (inkl. økonomisk ansvar) hvis der pådrages skade på enten hund, materiel, menneske eller hest.
- Man må ikke opholde sig i wrap/hø laden, medmindre man henter halmpiller


Ridehaller/-baner
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal benyttes ved brug af etablissementets ridehaller og -baner:
- Alle rider med ridehjelm
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
- Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
- Løse heste, løsspringning og miljøtræning foregår kun i den lille ridehal og under opsyn
- Der gives besked til ridende ryttere, inden porten til ridehallen bliver åbnet
- Brug af mobil og headset til hest må ikke afskærme rytteren fra omgivelsernes lyde på begge ører.

Terræn
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved færden omkring klubbens faciliteter:
- Alle rider med ridehjelm
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen
- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
- Alle efterladenskaber skal samles op snarest muligt
- Trailertømning på p-pladsen ikke tilladt, her henvises til trillebøre og mødding (sættes på plads efter brug) - Rides der tur alene, skrives dette samt kontaktoplysninger på tavlen med foldplan

Fold
Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved omgang på og omkring foldene:
- Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og træktov
- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
- For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil
- En person kan kun føre én hest af gangen til og fra folden
- Ingen af hestene efterlades uden udsyn til andre heste. Den person som tager den andensidste hest ind, skal også sørge for, at den sidste kommer ind.

Når ulykken sker
Glem aldrig rækkefølgen i tilfælde af en ulykke:
- Stands ulykken
- Giv livreddende førstehjælp
- Tilkald den nødvendige hjælp
- Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

PDF_Sikkerhedsregler