Formål:
DRF’s certificeringsordning skal fungere som et stærkt udviklings- og kvalitetssikringsværktøj for klubberne. Opnåelse af en certificering er vidne om, at klubben har tilvejebragt en række sikkerheds- og kvalitetsmæssige handlinger på vegne af klubbens medlemmer, som sikrer, at klubbens drift og forskellige aktiviteter lever op til de fastsatte krav og standarder. En certificering er også en anerkendelse af, at klubben har truffet nogle bevidste valg der, på vegne af medlemmerne, sigter efter at drive en klub/forening på et stærkt demokratisk og åbent grundlag, der leverer aktiviteter af høj kvalitet til medlemmerne.

DRF certificeringer:
DRF klubber:
Klubber som er medlem af DRF kan blive certificeret i en eller alle af nedenstående certificeringer:

- Sikkerhed  https://rideforbund.dk/rideklubber/certificering/sikkerhedscertificering
- Elevskole https://rideforbund.dk/rideklubber/certificering/elevskolecertificering
- Lærested https://rideforbund.dk/rideklubber/certificering/l%C3%A6restedscertificering
- Bæredygtighed https://rideforbund.dk/rideklubber/certificering/b%C3%A6redygtighedscertificering

 

Kilde: https://rideforbund.dk/rideklubber/certificering/bliv-certificeret-kontakt-drf